Obsah:
 

Program akcí

červen 2017

7. červen 2017 - 27. srpen 2017
  Sochy v ulicích – Brno Art Open 2017
Kdy: 7.6.2017 - 27.8.2017
Kde: VELKÝ ŠPALÍČEK
 Sochy v ulicích – Brno Art Open 2017
7/6 – 27/8 2017
Šestý ročník přehlídky Sochy v ulicích – BAO 2017 vymezený mottem „Báseň a pravda“ logicky navazuje na záměr předchozích ročníků rozvíjet téma „výtvarné umění a jeho funkce ve veřejném prostoru“. Prostřednictvím třinácti realizací, třinácti autorských perspektiv se letošní ročník přehlídky Sochy v ulicích zamýšlí nad otázkou tzv. umělecké pravdy a poukazuje na její možnou vnější souvislost s aktuálním fenoménem post-pravdy. Zastřešující téma vycházející z výroku J. W. Goetheho, Báseň a pravda / Dichtung und Wahrheit odkazuje na vztah mezi vědou a uměním, či obecně střet poetického a exaktního (mechanického) myšlení.
Více informací na http://www.brnoartopen.cz/ a http://www.dum-umeni.cz/
V obchodním centrum Velký Špalíček je umístěna umělecká instalace Philipa Topolovace Wunderkammer.

Philip Topolovac
*1979 Würzburg, žije a pracuje v Berlíně
Wunderkammer
OC Velký Špalíček (49.193200, 16.607227)
Současná obchodní centra představují prostory, které nevyžadují žádnou z obvyklých forem společenského styku a redukují naši pozornost na pouhé „okukování“ zboží. Cílem je vždy spotřeba, a ta je výhradně individuální zábavou. Do tohoto prostředí vstupuje Philip Topolovac s instalací formálně odkazující na muzeální expozici minerálů. Každý exponát vybavuje detailním popisem jeho fyzikálních vlastností. Vědomě ovšem zamlčuje jejich původ, čímž – stejně jako v případě obhlížení zboží – dochází k redukci pohledu. Divák nemá téměř žádnou možnost zjistit, že exponáty ve skutečnosti představují autorovy nálezy válkou poznamenaných předmětů z Berlína (nejčastěji roztavené sklo), a je proto ochuzen o podstatné souvislosti. Vidí předměty pečlivě zanalyzované a dovedně aranžované, leč jakoby bez historie. Na jedné straně tak Topolovacova instalace napodobuje ducha spotřeby svojí povrchností, paralelně k tomu ale reflektuje i současný problém s uzavřeností vědeckého výzkumu, s jeho až příliš úzkým vymezováním do segmentů specializací a z toho plynoucí mírou „fachidiocie”, která komplikuje možnost vidět skutečnosti v širších vztazích.Patička: